بررسی انواع مخازن

۲۹ آبان ۱۳۹۶|Categories: مقالات|Tags: , , , , |

    یکی از انواع تجهیزاتی که در اغلب صنایع و تأسیسات کاربرد  دارد، مخازن هستند. مخازن، برای ذخیره و نگهداری مواد و سیالات به کار می روند. مخازنی که در بازار موجودند برای ذخیره و نگهداری آب و یا مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد. مخازن صنعتی و غیر صنعتی در مدل ها و