۱:برای کاهش هزینه ی پروژه ها و اطمینان ازانتخاب مناسب لوله پلی اتیلن جهت استفاده درپروژه های مربوطه به آب های سطحی و فاضلاب چه اطلاعاتی جهت محاسبه از مشتری کسب گردد؟

به طور عموم برای انجام محاسبات استاتیک جهت پیشنهاد لوله مناسب باکمترین هزینه به اطلاعات زیر نیاز است:

۱-عمق ترانشه

۲-سطح آبهای زیرزمینی

۳-بار ترافیکی

۴-نوع خاک محل

۵-شرایط دفنی و نوع خاک دور لوله

 

۲:آیا محاسبات براساس استاندارد خاصی صورت می پذیرد؟

بله ،تمامی محاسبات براساس استاندارهای اروپایی، آمریکایی ازقبیل ATVA ،EN می باشد.

 

۳:آیا برای اطمینان بیشتر نیازبه استفاده از لوله مقاوم ترمی باشد؟

درتمامی محاسبات ضریب اطمینان ۶/۲ (درشرایط خاص ۲) درنظرگرفته می شود و درصورتی که اجرای لوله گذاری مطابق با استانداردهای بین المللی باشد و شرایط برای محاسبات استاتیک درست تعریف شده باشد نیازی به استفاده ازلوله مقاوم تر نمی باشد و این عمل تنها هزینه ها را افزایش خواهدداد.

 

۴:آیا امکان دریافت جزﺌیات محاسبات توسط مشتریان وجود دارد؟

یکی از بندهای موجود درتمامی قرار دادها به اشتراک گذاشتن جزﺌیات محاسبات با مشتریان جهت درک بهتر محصول خریداری شده می باشد.

 

۵:آیا برای محصول خریداری شده گارانتی نیز وجود دارد؟

شرکت برای هر نوع محصول و برای مدت خاص تعریف شده محصول خریداری شده را گارانتی می نماید لازم به ذکر است این گارانتی زمانی معتبر است که اطلاعات داده شده توسط مشتری صحیح بوده و

– محصول خریداری شده طبق استاندارد حمل گردد

– محصول خریداری شده طبق استاندارد تخلیه گردد

– محصول خریداری شده طبق استاندارد انبار گردد

– محصول خریداری شده طبق استاندارد نصب گردد

– ودراجرای پروژه تمامی استانداردهارعایت شده باشد

 

۶:آیا خریدار موظف به نصب محصول خریداری شده می باشد ویا امکان استفاده از تیم فروشنده نیز مقدور می باشد؟

ارسال لوله از درب کارخانه به محل پروژه و نصب آن به عهده خریدار می باشد. شرکت برای نصب تیم متخصص و مجرب در اختیار دارد در صورتی که نصب یا اجرا از طرف مشتری درخواست گردد در ابتدا هزینه این موردبه مشتری اعلام و پس از توافق در قرارداد ذکر شده و تیم نصب و یا اجرا درزمان مورد توافق به محل پروژه ارسال می گردد.

 

۷:آیا شرکت برای انبار و نصب استاندارد خاصی در نظر گرفته است؟چگونه این استاندارد را می شود تهیه کرد؟

بله، تمامی استانداردها نصب و اجرا به صورت خلاصه شده وتهیه شده از استانداردهای بین المللی و ملی آمده گردیده که پیش از ارسال محموله به مشتری ارسال می گردد.

 

۸:آیا امکان گرفتن مشاوره از شرکت وجود دارد؟

بله، درتمام وقت اداری قسمت فروش آماده اراٸه هرگونه مشاوره به مشتریان می باشد و درصورت نیاز حضوری وقت قبلی تعیین شده و ازمحل پروژه بازدید به عمل خواهدآمد

 

۹:آیا تابه حال محصولات شرکت در موسسات دولتی مورد استفاده قرارگرفته است؟

بله، تابه امروز اکثر موسسات و ارگان های دولتی و خصوصی مربوطه از محصولات این شرکت استفاده نموده اید.

 

۱۰:آیا محدودیت حجمی درتولید سپتیک تانک و تانک پلی اتیلن وجود دارد؟

این شرکت توانایی تولید سپتیک تانک تاحجم ۲۵۰ مترمکعب را دارد و درتولید تانک های پلی اتیلن هیچ محدودیت حجمی وجودندارد.

 

۱۱:آیا امکان دفنی مخزن های پلی اتیلن وجوددارد؟

مخزن های تولیدی این شرکت به دودسته دفنی و غیردفنی تقسیم می گردد و درصورت درخواست مشتری این مخزن برای مصرف به صورت دفنی محاسبه و تولیدمی گردد.

 

۱۲:آیا نقشه خاصی و ثابتی برای تولید سپتیک تانک و تانک وجوددارد؟

شرکت برای سپتیک تانک و مخزن دارای نقشه برای تمامی حجم ها می باشد در صورتی که مشتری نیاز به نقشه خاصی برای درخواست خود باشد آن را به تیم فروش ارسال می کند و تیم فروش به برسی نقشه مورد نظر می پردازد معمولا هیچ محدودیتی در ساخت این محصولات وجود نداشته و محصول درخواستی تولید می گردد.

 

۱۳:آیا امکان اتصال لوله های پلی اتیلن به سایر لوله ها ازجمله بتنی وجوددارد؟

بله، لوله های پلی اتیلن می تواند با استفاده از مواد خاصی به لوله های بتنی متصل گردند و برای اتصال تیم فروش راه کارهایی را باتوجه به شرایط پروژه به خریدار پیشنهاد می نماید.