منهول و اتصالات پلی اتیلن

۲ آبان ۱۳۹۵

هندهول پلی اتیلن

۲ آبان ۱۳۹۵|Categories: محصولات, منهول و اتصالات پلی اتیلن|

هندهول ها یکی دیگر از سیستم های دسترسی می باشد و شکل ظاهری آن شباهت زیادی به منهول های پلی اتیلن دارد با این تفاوت که شفت این هندهول ها معمولآ مساوی یا کمتر از سایز ۶۰۰ میلیمتر می باشد هندهول ها نه تنها در فاضلاب بلکه در موارد زیر مورد استفاده

۲ آبان ۱۳۹۵

انشعاب گیررزوه ای

۲ آبان ۱۳۹۵|Categories: محصولات, منهول و اتصالات پلی اتیلن|

این نوع از محصول شباهت زیادی به سه راهی پلی اتلین دارد با این تفاوت که عمدتآ هدف, اتصال لوله ی PVC به خط لوله ی پلی اتیلن می باشد. باتوجه به این که داخل منازل فشار های خارجی از قبیل بارترافیکی و فشار خاک روی لوله ناچیز می باشد. امکان استفاده

۲ آبان ۱۳۹۵

منهول پلی اتیلن

۲ آبان ۱۳۹۵|Categories: محصولات, منهول و اتصالات پلی اتیلن|

منهول ها درنمای کلی راه دسترسی به خط لوله می باشد. نیاز به دسترسی ممکن است به یکی ازدلایل زیرباشد: ● لایروبی خط لوله ● بازرسی خط لوله ● تعمیر خط لوله یکی دیگر از مصارف منهول تجمیع چند خط لوله و تبدیل آن به یک خط لوله می باشد. خط لوله

۲ آبان ۱۳۹۵

زانو پلی اتیلنی

۲ آبان ۱۳۹۵|Categories: محصولات, منهول و اتصالات پلی اتیلن|

زانوی پلی اتیلنی عمدتآ جهت تغییر مسیر خط لوله مورد استفاده قرارمی گیرد. این زانوها باتوجه به اطلاعات داده شده توسط خریدار که شامل زاویه ی انحراف می باشد تولید و به محل پروژه انتقال داده می شود. در مکان هایی که شکستگی بیشتر از ۳۰درجه وجود دارد برای لوله ها با

۲ آبان ۱۳۹۵

سه راه و چهارراه پلی اتیلن

۲ آبان ۱۳۹۵|Categories: محصولات, منهول و اتصالات پلی اتیلن|

جهت کاهش هزینه ی انتقال در بعضی از مکان ها می بایست دو یا سه خط لوله تجمیع گشته و توسط یک خط لوله با سایز یکسان یا بزرگتر به مسیر خود ادامه دهد این تجمیع یکسان سازی توسط سه راه و چهارراه صورت می پذیرد. جهت اتصال یک خط فرعی به