مخزن پلی اتیلن

۲ آبان ۱۳۹۵

مخازن پلی اتیلن

۲ آبان ۱۳۹۵|Categories: محصولات, مخزن پلی اتیلن|

درنمای کلی به مخزن های ذخیره ای گفته می شود که بالای سطح زمین قرار گرفته و این مخزن هیچ گونه فشار خارجی را متحمل نگردد. در این نوع تولیدات هیچ گونه فشار داخلی مازاد بر وزن محلول درون نیز وجود نداشته و محلول قرار گرفته داخل این مخزن کاملا به صورت ثقلی ذخیره می

۲ آبان ۱۳۹۵

سپتیک تانک

۲ آبان ۱۳۹۵|Categories: محصولات, مخزن پلی اتیلن|

به طور کلی سپتیک تانک به مخزن ذخیره ای گفته می شود که برای تصفیه ی ابتدایی فاضلاب خانگی، صنعتی و مکان های عمومی مانند هتل ها، فرودگاها، رستوران ها، و ادارات تعبیه می گردد تاپس از تصفیه ی ابتدایی وارد سیستم تصفیه ی فاضلاب گردد. در گذشته فاضلاب خانه ها

۲ آبان ۱۳۹۵

چربی گیرپلی اتیلن

۲ آبان ۱۳۹۵|Categories: محصولات, مخزن پلی اتیلن|

یکی از محصولات پرکاربرد این شرکت برای رستورن ها و مکان های عمومی چربی گیری است چربی موجود در فاضلاب باعث گرفتگی در انشعابات گشته و از انتقال فاضلاب به تصفیه خانه ها ممانعت می گردد به همین منظور در مکانهایی که فاضلاب آنها دارای مقدار زیادی چربی می باشد (مانندرستوران ها

۲ آبان ۱۳۹۵

سیستم های تصفیه SBR

۲ آبان ۱۳۹۵|Categories: محصولات, مخزن پلی اتیلن|

سیستم تصفیه SBR یک سیستم لجن فعال جهت تصفیه فاضلاب می باشد. تفاوت عمده ی این سیستم با سیستم های لجن فعال مرسوم در ترتیب و جریان سیال می باشد. در سیستم های مرسوم, سیال در یک جریان متداوم درون سیستم در جریان بود و در این حین عملیات هوادهی و ته

۲ آبان ۱۳۹۵

مخزن سپتیک

۲ آبان ۱۳۹۵|Categories: محصولات, مخزن پلی اتیلن|

سیستم سپتیک یک سیستم تصفیه فاضلاب زیرزمینی بسیار کارآمد و مستقل است. از آنجا که سیستم های سپتیک محل تخلیه و دفن فاضلاب خانگی در مکان می باشند، این سیستم ها اغلب ارزان تر از سیستم های فاضلاب متمرکز در مناطق روستائی هستند به گونه ای که حجم آنها بزرگتر است

۲ آبان ۱۳۹۵

سپتیک پلی اتیلن

۲ آبان ۱۳۹۵|Categories: محصولات, مخزن پلی اتیلن|

قبلا فقط باید بتن یا فولاد انتخاب می کردیم. اما امروزه مخازن سپتیک پلی اتیلن در دسترس هستند و مزایای متعددی برای هر دو نصب کننده و صاحب خانه یا مالک دارند. مزیت  1# شما دیگر آنگونه که برای مخازن سپتیک بتونی احتیاج به حفاری بزرگی داشتید، برای مخزن سپتیک پلی