دسته ها

۲ آبان ۱۳۹۵

لوله های پلی اتیلن

۲ آبان ۱۳۹۵|Categories: دسته ها|

لوله های پلی اتیلنی سالیانی است که بعنوان جایگزین مناسب سایر لوله ها (بتنی , فلزی و GRP) چه در هدایت سیالات تحت فشار و چه هدایت سیالات بصورت ثقلی انتخاب گردیده است. در این انتخاب به حق می توان بهترین امتیاز را به اینگونه لوله ها تقدیم نمود.نظر به تجربیات سالیان

۲ آبان ۱۳۹۵

مخازن و سیستم های تصفیه پلی اتیلن

۲ آبان ۱۳۹۵|Categories: دسته ها|

مخازن پلی اتیلن با توجه به گستردگی تولید در ابعاد مختلف و همچنین کاربرد بسیار گسترده آن چه در رسته عمرانی و چه در رسته صنعتی و کشاورزی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. توضیح اینکه در پروژه های عمرانی می توان از این گونه مخازن جهت انبارش اولیه فاضلاب شهری ,

۲ آبان ۱۳۹۵

منهول و اتصالات پلی اتیلن

۲ آبان ۱۳۹۵|Categories: دسته ها|

با توجه به اهمیت امر بازدید و پایش (کنترل) از سازه های هدایت سیال در مقاطع مختلف زمانی و لزوم پایش مستمر مسیر، نیاز به طراحی و اجرای سازه منهول می باشد. تجربه سالیان دراز ثابت نموده که استفاده از اتصالات و سازه های نامتجانس با جنس لوله  موجب بروز پدیده های