خدمات قبل از فروش

نظر به توانایی های بالای این شرکت در زمینه ی مطالعات ساختگاه طرح قبل از ارائه هر گونه محصول ،واحدی به عنوان “خدمات قبل از فروش” دایر و مستقر گردیده و هدف این واحد در حقیقت بازدیدهای میدانی ، پایش و طراحی محصول مطابق با نیازهای پروژه و در خواست مشتریان خواهد بود که این امر موجب بهینه سازی در زمان و هزینه مشتری بعنوان کارفرمای شرکت و ایجاد کارراهه های اقتصادی و اجرایی به بهترین نحو ممکن خواهد بود.

خدمات قبل از فروش شامل موارد زیر می باشد:

  • مطالعه و طراحی در فازهای مختلف ( فاز یک و دو) در قالب مشاور پروژه در طراحی انواع محصولات پلی اتیلنی شامل لوله ، تانک ، سپتیک تانک بر پایه محاسبات استاتیکی و دینامیکی و مطابق استاندارهای بین المللی و ملی .
  • بازدیدهای میدانی از محل پروژه توسط مهندسین مجرب .
  • ارائه پیشنهادات موردنیاز درجهت بهینه سازی و ارزیابی فنی و اقتصادی طرح .